ข้อมูลมาร์จิ้น

มาร์จิน

มาร์จินคำนวณจาก เลเวอเรจที่ใช้ และเป็นมูลค่าของอิควิตี้ที่จำเป็นเพื่อเปิดและรักษาโพซิชั่น

สูตร: มาร์จิน = (ขนาดของสัญญา*มูลค่าของล็อต) / เลเวอเรจ

สมมุติว่าบัญชีการซื้อขายของคุณมีอัตราเลเวอเรจที่ 1:100 และคุณต้องการซื้อ EUR/USD จำนวน 1 ล็อต (คงที่ที่จำนวน 100,000) เลเวอเรจช่วยให้คุณจ่าย 1/100 ของมูลค่าที่ลงทุน (ซึ่งจะเป็นมาร์จินที่ใช้สำหรับโพซิชั่นอันเดียวนี้)

EUR/USD จำนวน 1 ล็อต = 100,000 ยูโน ต่อ ดอลล่าร์สหรัฐ

หากราคาเปิดของ EUR/USD อยู่ที่ 1.12 มูลค่าซื้อขายจะเป็น (100,000 * 1.12) หรือ 112,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

มาร์จินสำหรับโพซิชั่นที่กล่าวข้างต้นคือ (112,000/100) 1,120 ดอลล่าร์สหรัฐ

 

ฟรีมาร์จิน

ฟรีมาร์จินจะปรากฎที่ด้านล่างของแพลตฟอร์ม และแสดงถึงความแตกต่างระหว่างอิควิตี้ในบัญชีการซื้อขาย และมาร์จินของโพซิชั่นเปิด

ฟรีมาร์จิน = อิควิตี้ – มาร์จิน

 

ระดับมาร์จิน

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่มาจากมูลค่าของมาร์จินที่ใช้ได้และอิควิตี้ หากระดับมาร์จินน้อยกว่า 100% 24option จะหยุดการเปิดคำสั่งใหม่ หากระดับมาร์จินต่ำกว่าระดับของมาร์จินคอล (ที่ 100% ของระดับมาร์จิน) จะแนะนำให้นักลงทุนฝากเงินทุนเพิ่ม 24option จะปิดคำสั่งเปิดที่มีอยู่อัตโนมัติและหยุดการซื้อขายเพิ่มเติม หากระดับมาร์จินตกลงมาต่ำกว่าระดับบังคับปิด

 

สูตร: ระดับมาร์จิน = (อิควิตี้/มาร์จิน) * 100

 

มาร์จินคอล เกิดขึ้นเมื่ออิควิตี้ของนักลงทุนที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ตกลงต่ำกว่าระดับมาร์จินที่กำหนด

โปรดทราบว่า 24option ไม่มีข้อผูกมัดที่จะให้มาร์จินคอลต่อนักลงทุนรายใดๆ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจะรักษาระดับมาร์จินให้สูงกว่า 100%

ระดับบังคับปิด อยู่ระหว่าง20% – 100% ของระดับมาร์จิน เมื่อถึงระดับบังคับปิดแล้ว ระบบจะเริ่มปิดโพซิชั่นของคุณอัตโนมัติ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

 

ตัวอย่างที่ 1

 

ลูกค้ารายหนึ่งได้ฝากเงิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และตั้งเลเวอเรจสูงสุดไว้ที่ 1:100 นักลงทุนสามารถเปิดโพซิชั่นได้ถึง (10,000 * 100) 1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 10 ล็อต

สมมุติว่าระดับบังคับปิดอยู่ที่ 10%

ลูกค้าเปิดโพซิชั่นซื้อ EUR/USD จำนวน 5 ล็อตไว้ที่ 1.12

ปริมาณของโพซิชั่นดังกล่าวจะเป็น (500,000 ยูโร * 1.12) = 560,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

มาร์จินจะเป็น (560,000/100) 5600 ดอลล่าร์สหรัฐ

ฟรีมาร์จินจะเป็น (10,000 – 5,600) 4,400 ดอลล่าร์สหรัฐ

ระดับมาร์จินจะเป็น [(10,000/5600) *100] =178.57%

 

สถานการณ์ที่ทำกำไร:

หากอัตรา EUR/USD สูงขึ้นถึง 1.135 นักลงทุนจะทำกำไรได้ [(500,000 ยูโร * 1.135) -560,000 ดอลล่าร์สหรัฐ] = 7,500 ดอลล่าร์สหรัฐ

ฟรีมาร์จินจะขึ้นไปที่ (17,500 – 5,600) = 11,900 สมมุติว่าโพซิชั่นยังไม่ปิด

ระดับมาร์จินจะขึ้นไปที่ [(17,500/5600)*100] =312.5%

 

สถานการณ์ที่ขาดทุน:

หากอัตรา EUR/USD ตกลงไปที่ 1.105 นักลงทุนจะขาดทุน [(560,000 ดอลล่าร์สหรัฐ – (500,000 ยูโร * 1.105)] = -7,500 ดอลล่าร์สหรัฐ
ฟรีมาร์จินจะตกลงไปที่ (2,500 – 5,600) = -3100 สมมุติว่าโพซิชั่นยังไม่ปิด

ระดับมาร์จินจะตกลงไปที่ [(2500/5600)*100] = 44.6%

เนื่องจากระดับมาร์จินจะต่ำกว่า 100% นักลงทุนไม่สามารถเปิดโพซิชั่นใหม่ได้

 

หาก EUR/USD ตกลงต่อไปเรื่อยๆจนถึง 1.101 นักลงทุนจะขาดทุน [560,000 ดอลล่าร์สหรัฐ – (500,000 ยูโร * 1.101)] = -9500 ดอลล่าร์สหรัฐ

ระดับมาร์จินจะตกลงไปถึง [500/5600 * 100] = 8.9% เนื่องจากระดับมาร์จินตอนนี้ต่ำกว่าระดับบังคับปิดที่ 10% ระบบจะทำการปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

 

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้ารายหนึ่งได้ฝากเงิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และตั้งเลเวอเรจสูงสุดไว้ที่ 1:300 นักลงทุนสามารถเปิดโพซิชั่นได้ถึง (10,000 * 300) 3,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 30 ล็อต

จากนั้นเปิดโพซิชั่นซื้อของ EUR/USD จำนวน 20 ล็อตที่ 1.12

ปริมาณของโพซิชั่นดังกล่าวจะเป็น (2,000,000 ยูโร * 1.12) = 2,240,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

มาร์จินจะเป็น (2,240,000/300) = 7,467 ดอลล่าร์สหรัฐ

ฟรีมาร์จินจะเป็น (10,000 – 7,467) = 2,533 ดอลล่าร์สหรัฐ

ระดับมาร์จินจะเป็น [(10,000/7,467)*100] =133.92%

 

สถานการณ์ที่ทำกำไร:

หากอัตรา EUR/USD สูงขึ้นถึง 1.135 นักลงทุนจะทำกำไรได้ [(2,000,000 ยูโร * 1.135) -2,240,000 ดอลล่าร์สหรัฐ] =30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ฟรีมาร์จินจะขึ้นไปที่ (40,000 – 7,467) =32,533 สมมุติว่าโพซิชั่นยังไม่ปิด

ระดับมาร์จินจะขึ้นไปที่ [(40,000/7,467)*100] =536.69%

 

สถานการณ์ที่ขาดทุน:

หากอัตรา EUR/USD ตกลงไปที่ 1.11625 นักลงทุนจะขาดทุน [2,240,000 ดอลล่าร์สหรัฐ – (2,000,000 ยูโร * 1.11625)] =- 7,500 ดอลล่าร์สหรัฐ

ฟรีมาร์จินจะตกลงไปที่ (2,500 – 5,600) = -3100 สมมุติว่าโพซิชั่นยังไม่ปิด

ระดับมาร์จินจะตกลงไปที่ [(2500/7,467)*100] = 33.48%

เนื่องจากระดับมาร์จินจะต่ำกว่า 100% นักลงทุนไม่สามารถเปิดโพซิชั่นใหม่ได้

หาก EUR/USD ตกลงต่อไปเรื่อยๆจนถึง 1.1155 นักลงทุนจะขาดทุน [2,240,000 ดอลล่าร์สหรัฐ – (2,000,000 ยูโร * 1.11525)] = 9500 ดอลล่าร์สหรัฐ

 

ระดับมาร์จินจะตกลงไปถึง [500/7,467 * 100] =6.69% เนื่องจากระดับมาร์จินตอนนี้ต่ำกว่าระดับบังคับปิดที่ 10% ระบบจะทำการปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

 

ประเภทของบัญชี ระดับมาร์จินคอล ระดับบังคับปิด
พื้นฐาน 125% 20% – 100%
เงิน 125% 20% – 100%
ทอง 125% 20% – 100%
แพลตทินัม 125% 20% – 100%
เพชร 125% 20% – 100%
วิธีการชำระเงิน
ในการฝากเงินคุณต้องยืนยันบัญชีของคุณก่อน
ไฟล์ของคุณถูกปฏิเสธ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ฉันเข้าใจ

เติมเงินในบัญชีของคุณ

ข้อมูล บริษัท : เว็บไซต์นี้ (www.24option.com/international) ดำเนินการโดย Richfield Capital Limited บริษัท การลงทุนของเบลิซได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงินระหว่างประเทศของเบลีซพร้อมหมายเลขใบอนุญาต IFSC / 60/440 / TS / 19 Richfield Capital Limited ตั้งอยู่ที่หน่วย 303 เลขที่ 16 คร ถนน Huston และ Eyre อาคาร Blake เมืองเบลีซเมืองเบลีซ

ตามข้อตกลงตัวแทนการชำระเงินระหว่าง Richfield Capital Limited และ Wonderbridge Services Limited ทำให้ Wonderbridge Services Limited (ที่อยู่ที่ลงทะเบียน: Kolonakiou 39, Frema Plaza, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus) หมายเลขทะเบียน HE351228 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการชำระเงินที่ให้บริการการชำระเงินกับ Richfield Capital Limited

การเตือนความเสี่ยง: สัญญาสำหรับความแตกต่าง ((CFDs ’) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งมีลักษณะเก็งกำไรการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของการสูญเสียเงินทุน การซื้อขาย CFD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มอาจส่งผลให้สูญเสียยอดเงินคงเหลือทั้งหมดของคุณ โปรดจำไว้ว่าการใช้ประโยชน์ใน CFD สามารถทำงานได้ทั้งเพื่อประโยชน์และข้อเสียของคุณ ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง การซื้อขาย CFD นั้นไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลการดำเนินงานในอนาคต ก่อนตัดสินใจซื้อขายคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ คุณไม่ควรฝากเกินกว่าที่คุณพร้อมจะเสีย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นและขอคำแนะนำอย่างอิสระหากจำเป็น โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงของเรา

ข้อ จำกัด ในภูมิภาค: Richfield Capital Limited ไม่ได้ให้บริการภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกาบริติชโคลัมเบียแคนาดาและภูมิภาคอื่น ๆ

Richfield Capital Limited ไม่ได้ให้คำแนะนำคำแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาถือหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ Richfield Capital ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน

ส่วนนี้เปิดให้สำหรับลูกค้าเท่านั้นโปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน