EUR/USD
Google
GBP/USD
Amazon

Handelsterminologi

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö
A
Avkastning

Avkastningen är en procenthalt av den ursprungliga investeringen, som handlaren kommer att få tillbaka om investeringen är lönsam.

At the Money

Denna term betyder att marknadspriset för tillgången kan handlas just nu, eller har avslutats, till det exakta riktpriset.

B
Binära optioner

Denna term hänvisar till en specifik typ av finansiella instrument som erbjuder en fast avkastning som är definierad innan investeringen är gjord. Läs mer

G
Grundläggande tillgångstyper

Aktier (t.ex. Google, British Airways) Råvaror (t.ex. Guld, Brentolja) Index (t.ex. NASDAQ, FTSE 100) Valutor (t.ex. US$/EUR)

Grundläggande tillgång

Tillgången som handlaren har investerat i den binära optionen.

H
Högt/Lågt-Verktyg

En binär option som en handlare kan bestämma om tillgångens marknaspris kommer att avslutas högre, eller lägre, än det nuvarande marknadspriset.

Hög Option

En binär option där handlaren anser att marknaspriset för tillgången kommer avslutas över det nuvarande marknaspriset.

I
In the Money

Denna term betyder att marknadspriset av tillgången för närvarande är handelsbar, eller att den har avslutats och är lönsam.

Investeringsbelopp

Beloppet som handlaren har investerat i binära optioner.

Inkommande Option

En möjlighet för boundary optionen, där handlaren bestämmer om marknadspriset kommer att avslutas inom en fördefinierad prisklass.

L
Låg Option

En binär option där handlaren anser att marknadspriset på en tillgång kommer att avslutas med ett pris lägre än det nuvarande marknadspriset.

M
Marknadspris

Det nuvarande priset på en tillgång baserat på data från dataleverantören.

N
No Touch-Option

En binär option där handlaren bestämmer om marknadspriset kommer att misslyckas att uppnå ett förutbestämt pris i optionens livslängd

O
Out of the Money

Denna term betyder att marknadspriset för en tillgång för närvarande är handelsbar, eller har avslutats utan lönsamhet.

One Touch-Verktyg

En binär option där handlaren bestämmer om marknadspriset kommer att lyckas uppnå en förutbestämd prisklass under optionens livslängd.

P
Prisklassverktyg

En typ av binär option där handlaren bestämmer om marknadspriset vid utgången kommer vara inom, eller utanför, en förutbestämd prisklass.

R
Riktpris

Riktpris, som också kallas marknadspris, är det nuvarande priset på en tillgång baserat på informationsflödet från dataleverantören

T
Touch-Option

En “Touch”-option är en binär option som kommer att avslutas “In the Money” om den någon gång under sin livslängd når det förutbestämda riktpriset.

Tidigarelagt avslut

Tidigarelagt avslut är ett verktyg på 24options plattform som låter handlaren avsluta sin investering före den angivna avslutningstiden.

U
Utgående Option

En möjlighet med boundaryoptioner, där handlaren bestämmer om marknadspriset kommer att avslutas utanför en förutbestämd prisklass.

Utgångstid

Detta är tiden och datumet då en option avslut

Utgångsnivåer

Detta är nivån av tillgången vid utgången av sagda tillgång, baserad på data som mottagits från 24options dataleverantör.

Å
Återbetalning

Detta är summan som handlaren får tillbaka om han/hon har investerat i en option som ger återbetalning om optionen avslutas “Out of the Money”

ALLMÄN RISKVARNING: Binära optioner och ”Contracts för Difference” (CFDs) är komplexa finansiella produkter, där tradingen involverar betydande risker. Trading med binära optioner kan resultera i att du förlorar din investering, medan trading med CFDs, som är marginalprodukter, kan resultera i att du förlorar hela din insättning. Kom ihåg att hävstången i CFDs både kan innebära för- och nackdelar. Traders av binära optioner och CFD äger inte, eller har några rättigheter till de underliggande tillgångarna. Trading med binära optioner och/eller CFDs är inte lämpligt för alla investerare. Tidigare resultat utgör inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Framtida prognoser utgör inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Innan du bestämmer dig för att trada, bör du noga överväga dina investeringsmål samt din erfarenhetsnivå och risktolerans. Du ska inte sätta in mer än du är beredd på att förlora. Se till att du helt förstår riskerna associerade med den planerade produkten och sök oberoende råd vid behov. Rodeler Limited ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i förhållande till förvärv, innehav eller insättning av någon finansiell produkt. Rodeler Limited är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast som grund för användning. Läs vårt riskupplysningsmeddelande och juridiska dokument innan du använder våra tjänster.

FÖRETAG/WEBBPLATSINFORMATION: 24OPTION.COM/EU ÄGS OCH DRIVS AV RODELER LIMITED FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA INVESTERINGSTJÄNSTER OCH/ELLER AKTIVITETER EES. RODELER LIMITED ERBJUDER INTE TJÄNSTER TILL INVÅNARE UTANFÖR EES.  RODELER LIMITED ÄR ETT CYPRIOTISKT INVESTMENTBOLAG REGISTRERAT PÅ CYPERN (HE 312820) OCH AUKTORISERAT OCH REGLERAT AV CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION UNDER LICENSNUMMER 207/13. RODELER LIMITED LIGGER PÅ 39 KOLONAKIOU ST., AYIOS ANTHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPRUS. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KLICKA HÄRELLER KONTAKTA OSS PÅ [email protected].

RODELER LIMITED TILLHÖR SAMMA GRUPP AV FÖRETAG SOM RICHFIELD CAPITAL LIMITED. REGLERAS AV INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF BELIZE (NUMMER IFSC/60/440/TS/15-16). 24OPTION.COM ÄGS OCH DRIVS AV RICHFIELD CAPITAL LIMITED. DE TVÅ FÖRETAGEN DELAR PÅ 24OPTION-VARUMÄRKET. RICHFIELD CAPITAL LIMITED ERBJUDER INTE TJÄNSTER TILL INVÅNARE UTANFÖR EES.