EUR/USD
Google
GBP/USD
Amazon

Glosariusz

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A
At the money (ATM)

Ten termin oznacza, że cena rynkowa waloru jest aktualnie lub przy zamknięciu dokładnie równa cenie docelowej.

C
Cena docelowa

Cena docelowa, zwana także ceną rynkową, to aktualna cena waloru, oparta na danych przekazanych przez dostawcę danych.

Cena rynkowa

Aktualna cena waloru, oparta na danych przekazanych przez dostawcę danych.

I
Instrument typu Zakres

Typ opcji binarnej, w przypadku którego inwestor decyduje, czy cena rynkowa przy wygaśnięciu będzie mieścić się w ustalonym zakresie cen, czy znajdzie się poza nim.

In the Money (ITM)

Ten termin oznacza, że cena rynkowa waloru jest aktualnie lub przy zamknięciu taka, że przynosi zysk (opcja zyskowna).

Instrument typu Wysoka/Niska

Opcja binarna, w przypadku której inwestor może zadecydować, czy przy wygaśnięciu cena rynkowa waloru będzie wyższa czy niższa od aktualnej ceny rynkowej.

K
Kwota inwestycji

Kwota kapitału zainwestowanego w opcję binarną.

O
Opcja Poza zakresem

Jedna z możliwości w przypadku opcji typu Zakres — inwestor decyduje, że przy wygaśnięciu cena rynkowa znajdzie się poza wstępnie ustalonym zakresem cen.

Out of the Money (OTM)

Ten termin oznacza, że cena rynkowa waloru jest aktualnie lub przy zamknięciu taka, że przynosi stratę (opcja stratna).

Opcja niska

Opcja binarna, w przypadku której inwestor uważa, że cena rynkowa waloru przy wygaśnięciu będzie niższa od aktualnej ceny rynkowej.

Opcja W zakresie

Jedna z możliwości w przypadku opcji typu Zakres. Inwestor decyduje, że przy wygaśnięciu cena rynkowa będzie mieścić się we wstępnie ustalonym zakresie cen.

Opcja wysoka

Opcja binarna, w przypadku której inwestor uważa, że cena rynkowa waloru przy wygaśnięciu będzie wyższa od aktualnej ceny rynkowej.

Opcja binarna

Ten termin odnosi się do określonego typu instrumentów finansowych, oferującego stałą stopę zwrotu ustalaną przed dokonaniem inwestycji. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.  

P
Poziom wygaśnięcia

Poziom ceny waloru w momencie jego wygaśnięcia, oparty na danych otrzymanych od dostawcy danych serwisu 24option.

R
Refundacja

Kwota zwracana inwestorowi, który zainwestował w opcję przewidującą refundację, jeśli opcja wygaśnie jako „stratna” (Out of the Money; OTM).

T
Typy walorów bazowych

Akcje (np. Google, British Airways) Towary (np. złoto, ropa Brent) Indeksy (np. NASDAQ, FTSE 100) Waluty (np. USD/EUR)

Termin wygaśnięcia

Godzina i data wygaśnięcia opcji.

W
Walor bazowy

Walor, na bazie którego inwestor zainwestował w opcję binarną.

Wczesne zamknięcie

Wczesne zamknięcie to instrument dostępny na platformie 24option, który umożliwia inwestorowi zamknięcie inwestycji przed terminem wygaśnięcia.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU:: INWESTOWANIE W OPCJE BINARNE I KONTRAKTY RÓŻNIC KURSOWYCH (INSTRUMENTY CFD) NIESIE ZE SOBĄ WYSOKIE RYZYKO I MOŻE BYĆ NIEODPOWIEDNIE DLA NIEKTÓRYCH INWESTORÓW.  MOŻLIWA JEST UTRATA CAŁEGO ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU, ZATEM NIE NALEŻY INWESTOWAĆ KWOT, NA UTRATĘ KTÓRYCH NIE MOŻNA SOBIE POZWOLIĆ. WIĘCEJ INFORMACJI O RYZYKU MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ.

INFORMACJE O SPÓŁCE I SERWISIE INTERNETOWYM: 24OPTION.COM/EU TO SERWIS ŚWIADCZĄCY USŁUGI INWESTYCYJNE I PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ W GRANICACH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI RODELER LIMITED I PRZEZ NIĄ PROWADZONY. SPÓŁKA RODELER LIMITED NIE ŚWIADCZY USŁUG INWESTYCYJNYCH NA RZECZ OSÓB SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.  RODELER LIMITED JEST CYPRYJSKĄ FIRMĄ INWESTYCYJNĄ ZAREJESTROWANĄ NA CYPRZE (HE 312820), UPRAWNIONĄ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I NADZOROWANĄ PRZEZ CYPRYJSKĄ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (NR ZEZWOLENIA 207/13). SPÓŁKA RODELER LIMITED MA SIEDZIBĘ POD ADRESEM: 39 KOLONAKIOU ST., AYIOS ANTHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPR. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ LUB UZYSKAĆ POD ADRESEM INFO@RODELER.COM

SPÓŁKA RODELER LIMITED NALEŻY DO TEJ SAMEJ GRUPY SPÓŁEK CO SPÓŁKA RICHFIELD CAPITAL LIMITED. RICHFIELD CAPITAL LIMITED JEST SPÓŁKĄ NADZOROWANĄ PRZEZ MIĘDZYNARODOWĄ KOMISJĘ USŁUG FINANSOWYCH Z BELIZE (NUMER IFSC/60/440/TS/15-16). SERWIS 24OPTION.COM JEST WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI RICHFIELD CAPITAL LIMITED I JEST PRZEZ NIĄ PROWADZONY. MARKA 24OPTION JEST MARKĄ WSPÓLNĄ TYCH DWÓCH PODMIOTÓW. SPÓŁKA RICHFIELD CAPITAL LIMITED NIE ŚWIADCZY USŁUG INWESTYCYJNYCH NA RZECZ OSÓB Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.