EUR/USD
Google
GBP/USD
Amazon

Podwyższenie kategorii rachunku 24option

Ostatnia aktualizacja Listopad 26th, 2015

Last update date: 11/26/2015

The following terms shall bind all users (Clients) of the 24 Option Trading Platform made available at www.24option.com (the Website) in respect to the various types of Trading Account (each an Account) made available by Rodeler Ltd (the Company): (a) an upgrade to a new Account is always subject to the approval of the Company and such approval may be withheld or revoked by the Company at any time and at its sole discretion; (b) the Company reserves the right to amend any term or condition advertised in relation to an Account including (but not limited to) the return on investment and initial deposit requirement; (c) the services provided as part of certain Accounts including (but not limited to) alerts, personal training sessions, a personal coach or live trading with an expert shall not be construed as a form of investment advice and Clients should seek advice from an independent and suitably qualified licensed financial advisor in relation to their activity on the Website. These terms are in addition to the Client Agreement and other policies and terms and conditions which bind Clients in respect of their activity on the Site.

 

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Opcje binarne i kontrakty na różnice kursowe („CFD”) to złożone produkty finansowe, inwestycje w które związane są ze znacznym ryzykiem. Inwestycje w opcje binarne mogą spowodować utratę zainwestowanego kapitału, a inwestycje w kontrakty CFD, które są produktem marżowym, mogą spowodować utratę wszystkich dokonanych wpłat. Pamiętaj, że lewarowanie w kontraktach CFD może działać na Twoją korzyść i niekorzyść. Inwestorzy w opcje binarne i kontrakty CFD nie posiadają, ani nie mają żadnych praw do walorów bazowych. Inwestowanie w opcje binarne i/lub kontrakty CFD nie jest stosowne dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągane w przeszłości nie są stosownym wskaźnikiem wyników przyszłych. Przyszłe prognozy nie są stosownym wskaźnikiem wyników przyszłych. Zanim zdecydujesz się na inwestycje powinieneś poważnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz tolerancję ryzyka. Nie należy wpłacać kwot, na utratę których nie można sobie pozwolić. Upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko związane z konkretnym produktem i – jeżeli to konieczne – zasięgnij porady. Rodeler Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Rodeler Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń. Przeczytaj naszą notatkę z informacjami o ryzyku oraz dokumenty prawne przed skorzystaniem z naszych usług.