EUR/USD
Google
GBP/USD
Amazon

FAQ

GENERELL RISIKOADVARSEL: Binære opsjoner og «Contracts for Difference» (CFD-er) er komplekse finansielle produkter og trading med slike innebærer betydelig risiko. Trading med binære opsjoner kan resultere i tap av investeringen din, mens trading med CFD-er, som er marginprodukter, kan resultere i tap av hele innskuddet. Husk at giring i CFD-er kan jobbe både til din fordel og ulempe. Tradere av binære opsjoner og CFD-er eier ikke, eller har noen rettigheter til, de underliggende aktiva. Trading med binære opsjoner og/eller CFD-er passer ikke for alle investorer. Tidligere prestasjoner utgjør ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater. Fremtidige prognoser utgjør ikke en pålitelig indikator på fremtidige prestasjoner. Før du bestemmer deg for å trade, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, erfaringsnivå og risikotoleranse. Du bør ikke sette inn mer enn du er forberedt på å tape. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen forbundet med det forventede produktet og søk uavhengig råd, om nødvendig. Rodeler Limited utsteder ikke råd, anbefalinger eller meninger i forhold til å anskaffe, holde eller avhende noen finansielle produkt. Rodeler Limited er ikke en finansiell rådgiver og alle tjenester tilbys kun på en utførelse basis. Les vår risikoforklaring og juridiske dokumenter før du bruker tjenestene våre.