EUR/USD
Google
GBP/USD
Amazon

BINÆRE OPSJONER

GENERELL RISIKOADVARSEL: Binære opsjoner og «Contracts for Difference» (CFD-er) er komplekse finansielle produkter og trading med slike innebærer betydelig risiko. Trading med binære opsjoner kan resultere i tap av investeringen din, mens trading med CFD-er, som er marginprodukter, kan resultere i tap av hele innskuddet. Husk at giring i CFD-er kan jobbe både til din fordel og ulempe. Tradere av binære opsjoner og CFD-er eier ikke, eller har noen rettigheter til, de underliggende aktiva. Trading med binære opsjoner og/eller CFD-er passer ikke for alle investorer. Tidligere prestasjoner utgjør ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater. Fremtidige prognoser utgjør ikke en pålitelig indikator på fremtidige prestasjoner. Før du bestemmer deg for å trade, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, erfaringsnivå og risikotoleranse. Du bør ikke sette inn mer enn du er forberedt på å tape. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen forbundet med det forventede produktet og søk uavhengig råd, om nødvendig. Rodeler Limited utsteder ikke råd, anbefalinger eller meninger i forhold til å anskaffe, holde eller avhende noen finansielle produkt. Rodeler Limited er ikke en finansiell rådgiver og alle tjenester tilbys kun på en utførelse basis. Les vår risikoforklaring og juridiske dokumenter før du bruker tjenestene våre.

BEDRIFTS-/NETTSIDEINFORMASJON: 24OPTION.COM/EU EIES OG DRIVES AV RODELER LIMITED FOR ANSKAFFELSE AV INVESTERINGSTJENESTER OG/ELLER -AKTIVITETER INNEN DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET. RODELER LIMITED TILBYR IKKE TJENESTER TIL PERSONER SOM ER BOSATT UTENFOR EØS-OMRÅDET.  RODELER LIMITED ER ET KYPRIOTISK VERDIPAPIRFORETAK REGISTRERT I KYPROS (HE 312820) OG AUTORISERT OG REGULERT AV DEN KYPRIOTISKE SIKKERHET- OG UTVEKSLINGSKOMMISJONEN UNDER LISENSNUMMER 207/13. RODELER LIMITED BEFINNER SEG I 39 KOLONAKIOU ST., AYIOS ANTHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPRUS. FOR MER INFORMASJON, KLIKK HER ELLER KONTAKT OSS PÅ [email protected].

RODELER LIMITED TILHØRER SAMME KONSERN SOM RICHFIELD CAPITAL LIMITED. SELSKAPET RICHFIELD CAPITAL LIMITED REGULERES AV DEN INTERNASJONALE KOMMISJONEN FOR FINANSIELLE TJENESTER I BELIZE UNDER LISENSNUMMER IFSC/60/440/TS/15-16. 24OPTION.COM EIES OG DRIVES AV RICHFIELD CAPITAL LIMITED. DE TO ENHETENE DELER 24OPTION-MERKET MELLOM SEG. RICHFIELD CAPITAL TILBYR IKKE TJENESTER TIL PERSONER SOM ER BOSATT UTENFOR EØS-OMRÅDET.