EUR/USD
Google
GBP/USD
Amazon

Ordliste

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
A
At the money

Dette begrepet betyr at markedsprisen på aktivaen trades akkurat for, eller har stengt på, den nøyaktige målprisen.

Avkastning

Avkastningen er prosentandelen av den opprinnelige investeringen som traderen vil motta hvis investeringen er lønnsom.

B
Binær opsjon

Et begrep som refererer til en spesifikk type finansielt instrument som tilbyr en fast avkastningssats som er forhåndsbestemt før investeringen er gjort.  Klikk for å lære mer.

E
Ett klikk-instrument

En binær opsjonstrade der traderen bestemmer om markedsprisen vil nå en forhåndsbestemt pris i løpet av opsjonens levetid.

G
Grenseinstrument

En type binær opsjon der traderen bestemmer om markedsprisen ved utløp vil være innenfor et prisområde eller utenfor dette området.

H
Høy opsjon

En binær opsjon der traderen mener at markedsprisen på en aktiva vil løpe ut over nåværende markedspris.

Høyt/lavt instrument

En binær opsjon der traderen kan bestemme om aktivaens markedspris vil løpe ut høyere eller lavere enn nåværende markedspris.

I
Innergrense opsjon

Et alternativ av grenseopsjonen. Traderen bestemmer om markedsprisen vil løpe ut innenfor det forhåndsbestemte prisområdet.

Investeringsbeløp

Beløpet av kapital investert i en binær opsjon.

In the Money

Dette begrepet betyr at markedsprisen på aktivaen for tiden trades, eller at den har stengt med fortjeneste.

Ingen klikk-opsjon

En binær opsjonstrade der traderen bestemmer om markedsprisen ikke vil nå en forhåndsbestemt pris i løpet av opsjonens levetid.

L
Lav opsjon

En binær opsjon der traderen mener at markedsprisen på en aktiva vil løpe ut under nåværende markedspris.

M
Målpris

Målpris, også kjent som markedspris, er den nåværende prisen på aktivaen basert på info fra dataleverandøren.

Markedspris

Den nåværende prisen på en aktiva basert på dataen levert av dataleverandør.

O
Out of the Money

Dette begrepet betyr at markedsprisen på aktivaen for tiden trades, eller at den ikke har stengt med fortjeneste.

R
Retur

Dette er beløpet som blir returnert til traderen hvis han/hun har investert i en opsjon som har lagt til rette for et returbeløp hvis opsjonen løper ut «out of the money».

T
Tidlig stenging

Tidlg stenging er et instrument på 24option-plattformen som lar traderen stenge en investering for utløpstiden.

Touch-opsjon

En Touch-opsjon er en binær opsjon som vil løpe ut in the money hvis markedsprisen på noe tidspunkt i løpet av opsjonens levetid når et forhåndsbestemt nivå.

U
Utløpsnivå

Dette er nivået på aktivaen ved aktivaens utløpstid, som er basert på data mottatt av 24options dataleverandør.

Utløpstid

Klokkeslett og dato for når en opsjon løper ut.

Underliggende aktiva

Aktivaen som traderen har investert en binær opsjon i.

Underliggende aktivatyper

Aksjer (f.eks. Google, British Airways) Råvarer (f.eks. gull, råolje) Indekser (f.eks. NASDAQ, FTSE 100)

V
Valutaer

(f.eks. USD/EUR)

Y
Yttergrense opsjon

Ett alternativ en grenseopsjonen der traderen bestemmer om markedsprisen vil løpe ut utenfor det forhåndsbestemte prisområdet.

GENERELL RISIKOADVARSEL: TRADING I BINÆRE OPSJONER OG CFD-ER INNEBÆRER ET HØYT RISIKONIVÅ OG ER MULIGENS IKKE EGNET FOR ALLE INVESTORER.  DET ER MULIG Å MISTE ALL INVESTERT KAPITAL, SÅ DU BØR IKKE INVESTERE PENGER DU IKKE HAR RÅD TIL Å TAPE. KLIKK HER FOR MER INFORMASJON OM RISIKOENE DET INNEBÆRER.

BEDRIFTS-/NETTSIDEINFORMASJON: 24OPTION.COM/EU EIES OG DRIVES AV RODELER LIMITED FOR ANSKAFFELSE AV INVESTERINGSTJENESTER OG/ELLER -AKTIVITETER INNEN DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET. RODELER LIMITED TILBYR IKKE TJENESTER TIL PERSONER SOM ER BOSATT UTENFOR EØS-OMRÅDET.  RODELER LIMITED ER ET KYPRIOTISK VERDIPAPIRFORETAK REGISTRERT I KYPROS (HE 312820) OG AUTORISERT OG REGULERT AV DEN KYPRIOTISKE SIKKERHET- OG UTVEKSLINGSKOMMISJONEN UNDER LISENSNUMMER 207/13. RODELER LIMITED BEFINNER SEG I 39 KOLONAKIOU ST., AYIOS ANTHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPRUS. FOR MER INFORMASJON, KLIKK HER ELLER KONTAKT OSS PÅ [email protected]

RODELER LIMITED TILHØRER SAMME KONSERN SOM RICHFIELD CAPITAL LIMITED. SELSKAPET RICHFIELD CAPITAL LIMITED REGULERES AV DEN INTERNASJONALE KOMMISJONEN FOR FINANSIELLE TJENESTER I BELIZE UNDER LISENSNUMMER IFSC/60/440/TS/15-16. 24OPTION.COM EIES OG DRIVES AV RICHFIELD CAPITAL LIMITED. DE TO ENHETENE DELER 24OPTION-MERKET MELLOM SEG. RICHFIELD CAPITAL TILBYR IKKE TJENESTER TIL PERSONER SOM ER BOSATT UTENFOR EØS-OMRÅDET.

GENERELL RISIKOADVARSEL: TRADING I BINÆRE OPSJONER OG CFD-ER INNEBÆRER ET HØYT RISIKONIVÅ OG ER MULIGENS IKKE EGNET FOR ALLE INVESTORER.  DET ER MULIG Å MISTE ALL INVESTERT KAPITAL, SÅ DU BØR IKKE INVESTERE PENGER DU IKKE HAR RÅD TIL Å TAPE. KLIKK HER FOR MER INFORMASJON OM RISIKOENE DET INNEBÆRER.

BEDRIFTS-/NETTSIDEINFORMASJON: 24OPTION.COM/EU EIES OG DRIVES AV RODELER LIMITED FOR ANSKAFFELSE AV INVESTERINGSTJENESTER OG/ELLER -AKTIVITETER INNEN DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDET. RODELER LIMITED TILBYR IKKE TJENESTER TIL PERSONER SOM ER BOSATT UTENFOR EØS-OMRÅDET.  RODELER LIMITED ER ET KYPRIOTISK VERDIPAPIRFORETAK REGISTRERT I KYPROS (HE 312820) OG AUTORISERT OG REGULERT AV DEN KYPRIOTISKE SIKKERHET- OG UTVEKSLINGSKOMMISJONEN UNDER LISENSNUMMER 207/13. RODELER LIMITED BEFINNER SEG I 39 KOLONAKIOU ST., AYIOS ANTHANASIOS, CY-4103 LIMASSOL, CYPRUS. FOR MER INFORMASJON, KLIKK HER ELLER KONTAKT OSS PÅ [email protected]

RODELER LIMITED TILHØRER SAMME KONSERN SOM RICHFIELD CAPITAL LIMITED. SELSKAPET RICHFIELD CAPITAL LIMITED REGULERES AV DEN INTERNASJONALE KOMMISJONEN FOR FINANSIELLE TJENESTER I BELIZE UNDER LISENSNUMMER IFSC/60/440/TS/15-16. 24OPTION.COM EIES OG DRIVES AV RICHFIELD CAPITAL LIMITED. DE TO ENHETENE DELER 24OPTION-MERKET MELLOM SEG. RICHFIELD CAPITAL TILBYR IKKE TJENESTER TIL PERSONER SOM ER BOSATT UTENFOR EØS-OMRÅDET.